Logi sisse

Õppeaine 'Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika'

Nimi inglise keeles: Probability Theory and Mathematical Statistics

Aasta:   2006/2007    2007/2008    2008/2009    2009/2010    2010/2011    

Aine koodI104
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 2,5 AP; 4 EAP
Hindamisviis Eksam

Üldkirjeldus

Juhuslikud sündmused; tõenäosuse mõiste. Täistõenäosuse valem, Bayesi valem, Bernoulli valem. Juhuslik suurus, selle jaotus ja arvkarakteristikud. Klassikalised jaotused. Tõenäosusteooria piirteoreemid. Jaotuse parameetrite punkt- ja vahemikhinnangud. Statistiliste hüpoteeside kontrollimine. Juhuslikud vektorid. Kovariatsioon ja korrelatsioon. Lineaarne regressioon. Vähimruutude meetod. Regressioonisirge parameetrite usalduspiirkond. Statistilised prognoosid. Multi-regressioon. Mittelineaarne regressioon. Aegread.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISa  ISa-k  ISd  TS  
2009: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2008: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2007: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS  
2006: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS  
2005: IA  ISa  ISd  TS  
2004: IA  ISa  ISd  TS  
2003: IA  ISa  ISd  
2002: ISa  ISd  
2001: IS  
2000: IS  

Seotud ained

Soovituslikud eeldusained
I101 Matemaatiline analüüs
eten