Logi sisse

Õppekava aine

Ettevõttepraktika II

Õppeaine
Ainekood I410
Õppeaine nimetus Ettevõttepraktika II
Ainepunkte 9 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2007 ISd
Õppeaasta 3
Semester Kevadsemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Karl Aaslaid
Aine koormused
Iseseisev töö 351
Üldkirjeldus
Eeldus: vastava õppekava raames kogunud vähemalt 95 AP-d.
Ettevõttepraktika I ja II moodustavad reeglina terviku, mis võib olla teostatud ühe semestri või kahe semestri jooksul. Ettevõttepraktika I ja II koos deklareerimise eeltingimus on õppekava raames kogutud vähemalt 95 APd. Ettevõttepraktika II deklareerimise eelduseks on aine Ettevõttepraktika I läbimine ja õppekava raames kogutud vähemalt 95 APd.
Ettevõttepraktika II käigus jätkatakse aine I osas alustatut. Aine II osas kuulub põhirõhk lõpplahendite väljatöötamisele, arendades analüüsivõimet ning probleemide lahendamise oskust ning keskendutakse lõpparuande kirjutamisele. Lõpparuande valmimiseks on vajalik regulaarne töö dokumenteerimine. Kolledži kuraator konsulteerib administratiivsetes küsimustes, samuti lõpparuande koostamise vormilistes küsimustes.
Ettevõttepraktika II lõpparuanne kinnitab aine teostumist ja see esitatakse praktika kuraatori poolt nõutud vormis ja sisus vastavalt kinnitatud ajakavale. Lõpparuande vormistamisel tuleb lähtuda kirjalike tööde vormistamise nõuetest, vt. metoodiline juhend Kirjalike tööde koostamine ja vormistamine.
Aine lõpeb lõpparuande kaitsemisega avalikul komisjonikaitsmisel. Hindamine on diferentseeritud.
Kohustuslikud eeldusained
I407 Ettevõttepraktika I
Asendusained
I408 Ettevõttepraktika II
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten