Logi sisse

Õppeaine 'Ettevõttepraktika II'

Nimi inglise keeles: Enterprise Internship II

Aasta:   2009/2010    2010/2011    2011/2012    2012/2013    2013/2014    

Aine koodI408
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 9 AP; 13,5 EAP
Hindamisviis Hindeline arvestus

Üldkirjeldus

Eeldus: vastava õppekava raames kogunud vähemalt 95 AP-d.
Ettevõttepraktika I ja II moodustavad reeglina terviku, mis võib olla teostatud ühe semestri või kahe semestri jooksul. Ettevõttepraktika I ja II koos deklareerimise eeltingimus on õppekava raames kogutud vähemalt 95 APd. Ettevõttepraktika II deklareerimise eelduseks on aine Ettevõttepraktika I läbimine ja õppekava raames kogutud vähemalt 95 APd.
Ettevõttepraktika II käigus jätkatakse aine I osas alustatut. Aine II osas kuulub põhirõhk lõpplahendite väljatöötamisele, arendades analüüsivõimet ning probleemide lahendamise oskust ning keskendutakse lõpparuande kirjutamisele. Lõpparuande valmimiseks on vajalik regulaarne töö dokumenteerimine. Kolledži kuraator konsulteerib administratiivsetes küsimustes, samuti lõpparuande koostamise vormilistes küsimustes.
Ettevõttepraktika II lõpparuanne kinnitab aine teostumist ja see esitatakse praktika kuraatori poolt nõutud vormis ja sisus vastavalt kinnitatud ajakavale. Lõpparuande vormistamisel tuleb lähtuda kirjalike tööde vormistamise nõuetest, vt. metoodiline juhend Kirjalike tööde koostamine ja vormistamine.
Aine lõpeb lõpparuande kaitsemisega avalikul komisjonikaitsmisel. Hindamine on diferentseeritud.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2006: IA  ISa  ISd  TS  
2005: IA  ISa  ISd  TS  
2004: IA  ISa  ISd  TS  
2003: IA  ISa  ISd  
2002: ISa  ISd  

Seotud ained

Kohustuslikud eeldusained
I407 Ettevõttepraktika I
Asendusained
I410 Ettevõttepraktika II
eten