Logi sisse

Õppekava aine

Digitaalloogika ja -süsteemid

Õppeaine
Ainekood I207
Õppeaine nimetus Digitaalloogika ja -süsteemid
Ainepunkte 4 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2007 ISd
Õppeaasta 2
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Kristjan Jaano
Aine koormused
Loeng 48
Harjutus 16
Praktikum 16
Iseseisev töö 80
Üldkirjeldus
Sissejuhatus Boole'i algebrasse ja selle kasutamine digitaalsüsteemides. Ülevaade mikroelektroonika põhialustest, elektroonikakomponentidest ja arvutusmeeto-ditest. Ülevaade loogikaelementide peredest. Tutvumine riistvara kirjelduskeelega VHDL, selle kasutamine digitaalsüsteemide modelleerimisel. Loogikafunktsioonide esitamine ning täpne ja heuristiline minimiseerimine. Lühiülevaade mitmevalentsest loogikast ja selle kasutamisest. Mäluga süsteemid, mäluelemendid, automaadid. Automaatide realiseerimine ja minimiseerimine. Ülevaade kompleksetest digitaalsüsteemidest ja nende projekteerimise metoodikatest.
Soovituslikud eeldusained
I201 Arvutid
I102 Füüsika
I101 Matemaatiline analüüs
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten