Logi sisse

Õppeaine 'Digitaalloogika ja -süsteemid'

Nimi inglise keeles: Digital Logic and Digital Systems

Aasta:   2006/2007    2007/2008    2008/2009    2009/2010    2010/2011    

Aine koodI207
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 4 AP; 6 EAP
Hindamisviis Eksam

Üldkirjeldus

Sissejuhatus Boole'i algebrasse ja selle kasutamine digitaalsüsteemides. Ülevaade mikroelektroonika põhialustest, elektroonikakomponentidest ja arvutusmeeto-ditest. Ülevaade loogikaelementide peredest. Tutvumine riistvara kirjelduskeelega VHDL, selle kasutamine digitaalsüsteemide modelleerimisel. Loogikafunktsioonide esitamine ning täpne ja heuristiline minimiseerimine. Lühiülevaade mitmevalentsest loogikast ja selle kasutamisest. Mäluga süsteemid, mäluelemendid, automaadid. Automaatide realiseerimine ja minimiseerimine. Ülevaade kompleksetest digitaalsüsteemidest ja nende projekteerimise metoodikatest.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISa  ISa-k  ISd  
2009: ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  
2008: ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  
2007: ISa  ISa-k  ISd  
2006: ISa  ISa-k  ISd  
2005: ISa  ISd  
2004: ISa  ISd  
2003: ISa  ISd  
2002: ISa  ISd  
2001: IS  
2000: IS  

Seotud ained

Soovituslikud eeldusained
I201 Arvutid
I102 Füüsika
I101 Matemaatiline analüüs
eten