Logi sisse

Õppekava aine

Süsteemide modelleerimine ja juhtimine

Õppeaine
Ainekood I311
Õppeaine nimetus Süsteemide modelleerimine ja juhtimine
Ainepunkte 3,5 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2005 ISd
Õppeaasta 0
Semester Sügissemester
Aine tüüp Valikuline
Õppejõud
Ülo Nurges
Aine koormused
Loeng 32
Harjutus 16
Praktikum 16
Iseseisev töö 76
Üldkirjeldus
Ülevaade süsteemide modelleerimise ja automaatjuhtimise probleemidest. Reaalse süsteemi matemaatilise mudeli leidmine füüsikaliste seoste alusel. Lineaarsete dünaamiliste süsteemide matemaatiliste mudelite liigid: oleku-mudel, ülekandefunktsioon, sagedus- ja ajakarakteristikud, signaaligraaf. Süsteemi analüüs: juhitavus, jälgitavus ja stabiilsus. Mudeli identifitseerimine katseandmetest - vähimruutude meetod, korrelatsioon- ja spektraalanalüüs. Automaatjuhtimis-süsteemide süntees: PID-regulaator , juurhodograaf ja sagedusmeetodid. Modaal- ja optimaaljuhtimine, robustne ja adaptiivne juhtimine. Hägusad mudelid ja arukad juhtimissüsteemid.
Rakenduskursus, mis annab teadmised süsteemide modelleerimise ja automaatjuhtimise alustest, teadmised ja oskused mudelite identifitseerimiseks ja analüüsiks ning lihtsate automaatjuhtimissüsteemide projekteerimiseks MATLAB keskkonnas.
Soovituslikud eeldusained
I102 Füüsika
I105 Lineaaralgebra ja numbrilised meetodid
I104 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten