Logi sisse

Õppeaine 'Süsteemide modelleerimine ja juhtimine'

Nimi inglise keeles: System Modeling and Control

Aasta:   2002/2003    2003/2004    2004/2005    2005/2006    2006/2007    

Aine koodI311
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 3,5 AP; 5 EAP
Hindamisviis Eksam

Üldkirjeldus

Ülevaade süsteemide modelleerimise ja automaatjuhtimise probleemidest. Reaalse süsteemi matemaatilise mudeli leidmine füüsikaliste seoste alusel. Lineaarsete dünaamiliste süsteemide matemaatiliste mudelite liigid: oleku-mudel, ülekandefunktsioon, sagedus- ja ajakarakteristikud, signaaligraaf. Süsteemi analüüs: juhitavus, jälgitavus ja stabiilsus. Mudeli identifitseerimine katseandmetest - vähimruutude meetod, korrelatsioon- ja spektraalanalüüs. Automaatjuhtimis-süsteemide süntees: PID-regulaator , juurhodograaf ja sagedusmeetodid. Modaal- ja optimaaljuhtimine, robustne ja adaptiivne juhtimine. Hägusad mudelid ja arukad juhtimissüsteemid.
Rakenduskursus, mis annab teadmised süsteemide modelleerimise ja automaatjuhtimise alustest, teadmised ja oskused mudelite identifitseerimiseks ja analüüsiks ning lihtsate automaatjuhtimissüsteemide projekteerimiseks MATLAB keskkonnas.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISd*  
2009: ISd*  ISd-k*  
2008: ISd*  ISd-k*  
2007: ISd*  
2006: ISd*  
2005: ISd*  
2004: ISd*  
2003: ISd*  
2002: ISd*  
2001: IS*  
* Valikaine

Seotud ained

Soovituslikud eeldusained
I102 Füüsika
I105 Lineaaralgebra ja numbrilised meetodid
I104 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
eten