Logi sisse

Õppekava aine

Side alused

Õppeaine
Ainekood I240
Õppeaine nimetus Side alused
Ainepunkte 2,5 AP
Hindamisviis Hindeline arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2008 IA
Õppeaasta 1
Semester Kevadsemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Meril Gopka
Mikk Liidemann
Sander Kask
Aine koormused
Loeng 16
Praktikum 24
E-õpe 16
Iseseisev töö 48
Üldkirjeldus
Kursus sisuks on sideteenuste ja sidesüsteemide üldiste omaduste tundmaõppimine tagamaks nende sideteenuste ja sidesüsteemide kasutajaliideste otstarbekat ja efektiivset kasutust. Andme- ja arvutivõrk, füüsiline võrgumeedia ja võrguprotokollistik. Ethernet võrkude ülesehitus ning võrgukaabeldus. Interneti ja transpordiprotokollide seostamine rakendute ja kanaliprotokollidega. Adresseerimine ning marsruutimine. Võrgukaabelduste realisatsioonid ja testimine. Võrgutehnoloogiate alaste infomaterjalide koostamine ja kasutamine.
Asendusained
I222 Side alused
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten