Logi sisse

Õppeaine 'Side alused'

Nimi inglise keeles: Basics of Telecommunication

Aasta:   2007/2008    2008/2009    2009/2010    2010/2011    2011/2012    

Aine koodI240
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 2,5 AP; 4 EAP
Hindamisviis Hindeline arvestus

Üldkirjeldus

Kursus sisuks on sideteenuste ja sidesüsteemide üldiste omaduste tundmaõppimine tagamaks nende sideteenuste ja sidesüsteemide kasutajaliideste otstarbekat ja efektiivset kasutust. Andme- ja arvutivõrk, füüsiline võrgumeedia ja võrguprotokollistik. Ethernet võrkude ülesehitus ning võrgukaabeldus. Interneti ja transpordiprotokollide seostamine rakendute ja kanaliprotokollidega. Adresseerimine ning marsruutimine. Võrgukaabelduste realisatsioonid ja testimine. Võrgutehnoloogiate alaste infomaterjalide koostamine ja kasutamine.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISa  ISa-k  ISd  TS*  
2009: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS*  
2008: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS*  
2007: ISa-k  
* Valikaine

Seotud ained

Asendusained
I222 Side alused
eten