Logi sisse

Õppekava aine

IT strateegia

Õppeaine
Ainekood I353
Õppeaine nimetus IT strateegia
Ainepunkte 2,5 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2013 IA
Õppeaasta 3
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Viljar Kaevats
Üldkirjeldus
Põhiküsimus: firma IT strateegilise plaani väljatöötamine. Firma: visioon, missioon, ärieesmärgid, äristrateegia. IT: missioon, eesmärgid, strateegia. Äri- ja IT strateegia seostamine. Plaanimise protsess (kontseptuaalne ja detailne tase), plaani sisu. Ärisuuna mõistmine (äriprotsessid, ärinõuded). IT seisundi mõistmine (keskkond, organisatsiooni struktuur, kulud, infotehnoloogia arengusuunad, konkurents). IT kõrgtaseme arengusuuna määratlemine (strateegilised eesmärgid, infosüsteemide arhitektuur, informatsiooni arhitektuur, poliitikad, IT teenuste arhitektuur). Lõhe määratlemine IT praeguse ja tulevikuseisundi vahel. Strateegilise plaani väljatöötamine. Strateegilise plaani jälgimine. Järeldused.
Kohustuslikud eeldusained
I219 Tarkvaratehnika
I354 Tarkvaraarenduse metoodikad
I355 IT arhitektuur
Soovituslikud eeldusained
I113 IT süsteemide tugi ja korraldus ettevõttes
Asendusained
I324 IT strateegia
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten