Logi sisse

Õppekava aine

Ettevõtte majandusõpetus

Õppeaine
Ainekood I006
Õppeaine nimetus Ettevõtte majandusõpetus
Ainepunkte 2,5 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2005 IA
Õppeaasta 1
Semester Kevadsemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Andžela Pajumaa
Aine koormused
Loeng 16
Harjutus 16
Iseseisev töö 52
Üldkirjeldus
Aine eesmärgiks on tutvustada üliõpilasi mikroökonoomika põhimõistete, ettevõtluse, raamatupidamise ja finantsjuhtimise alustega. Lühidalt vaadeldakse marketingiteooriat ning selgitatakse põhjalikumalt äriplaanide koosta-mise põhimõtteid. Lisaks eelnevale tutvustatakse pangandussfääri tegevust ja võima-luse korral ka mõne eduka Eesti ettevõtte tööd. Õppetegevus toimub loengute, seminaride ja harjutustundide vormis. Enamus ainest esitatakse loengute vormis ning ~ 15 % tuleb omandada iseseisva tööna ning esitada seminari ajal. Seminarides kinnistatakse loengutes omandatut ning analüüsitakse üliõpilaste poolt koostatud iseseisvaid töid.
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten