Logi sisse

Õppekava aine

Turu-uuringud

Õppeaine
Ainekood I227
Õppeaine nimetus Turu-uuringud
Ainepunkte 2 AP
Hindamisviis Hindeline arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2008 TS
Õppeaasta 2
Semester Kevadsemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Merike Maamets
Aine koormused
Loeng 8
Praktikum 16
Iseseisev töö 46
Üldkirjeldus
Turuinfo esmased ja teisesed allikad. Infovajaduse määratlemine. Turu-uuringute klassifikatsioon. Andmete kogumise tehnikad. Uuringumetoodikad. Analüüsimeetodid. Tulemuste interpretatsioon. Turu-uuringute arengutrendid.
Harjutustundides omandatavad praktilised oskused: Uuringu kavandamine turundusprobleemi lahendamiseks. Valimi koostamine. Ankeedi koostamine ja kujundamine. Andmete esmane töötlus, andmeanalüüsi tehnikate kasutamine, andmetabelite koostamine.
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten