Logi sisse

Õppeaine 'Turu-uuringud'

Nimi inglise keeles: Marketing Research

Aasta:   2007/2008    2008/2009    2009/2010    2010/2011    2011/2012    

Aine koodI227
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 2 AP; 3 EAP
Hindamisviis Hindeline arvestus

Üldkirjeldus

Turuinfo esmased ja teisesed allikad. Infovajaduse määratlemine. Turu-uuringute klassifikatsioon. Andmete kogumise tehnikad. Uuringumetoodikad. Analüüsimeetodid. Tulemuste interpretatsioon. Turu-uuringute arengutrendid.
Harjutustundides omandatavad praktilised oskused: Uuringu kavandamine turundusprobleemi lahendamiseks. Valimi koostamine. Ankeedi koostamine ja kujundamine. Andmete esmane töötlus, andmeanalüüsi tehnikate kasutamine, andmetabelite koostamine.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: TS  
2009: TS  
2008: TS  
2007: TS  
2006: TS  
2005: TS  
2004: TS  
eten