Logi sisse

Õppekava aine

Kultuuridevaheline kommunikatsioon

Õppeaine
Ainekood I329
Õppeaine nimetus Kultuuridevaheline kommunikatsioon
Ainepunkte 2 AP
Hindamisviis Hindeline arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2008 TS
Õppeaasta 2
Semester Kevadsemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Sergei Alamaa
Aine koormused
Loeng 24
Iseseisev töö 46
Üldkirjeldus
Kultuur ja kultuurierinevused. Keele ja kultuuri seosed. Stereotüübid. Kohanemine võõras kultuuris. Hofstede kultuuridimensioonid: individualism-kollektivism, ebakindluse tõrjumine, võimudistants, maskuliinsus-feminiinsus. Kultuuridimensioonid ja kommunikatsioon. Lühema ja pikema aja orientatisoon (Konfutsiaanlik dünaamika). Aeg ja ruum kommunikatsioonis. Vestluskäitumine ja kultuur. Eesti vestluskäitumine
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten