Logi sisse

Õppeaine 'Kultuuridevaheline kommunikatsioon'

Nimi inglise keeles: Intercultural Communication

Aasta:   2007/2008    2008/2009    2009/2010    2010/2011    2011/2012    

Aine koodI329
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 2 AP; 3 EAP
Hindamisviis Hindeline arvestus

Üldkirjeldus

Kultuur ja kultuurierinevused. Keele ja kultuuri seosed. Stereotüübid. Kohanemine võõras kultuuris. Hofstede kultuuridimensioonid: individualism-kollektivism, ebakindluse tõrjumine, võimudistants, maskuliinsus-feminiinsus. Kultuuridimensioonid ja kommunikatsioon. Lühema ja pikema aja orientatisoon (Konfutsiaanlik dünaamika). Aeg ja ruum kommunikatsioonis. Vestluskäitumine ja kultuur. Eesti vestluskäitumine

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: TS  
2009: TS  
2008: TS  
2007: TS  
2006: TS  
2005: TS  
2004: TS  
eten