Logi sisse

Õppekava aine

Inglise keel

Õppeaine
Ainekood I011
Õppeaine nimetus Inglise keel
Ainepunkte 3,5 AP
Hindamisviis Hindeline arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2007 TS
Õppeaasta 1
Semester Kevadsemester
Aine tüüp Valikuline
Õppejõud
Rivo Meos
Aine koormused
Harjutus 32
Iseseisev töö 110
Üldkirjeldus
Kursus annab kogemusi akadeemiliste ja erialaste ettekannete pidamiseks. Kuna meetod on kommunikatiivne, sisaldab see palju suhtlemist ja suulisi ülesandeid (nii paari- ja grupitööd kui ka kogu grupi vestlusi ja arutlusi). Seega on üheks kursuse eesmärgiks üliõpilaste üldise ja erialase suhtlemisoskuste arendamine. Sisaldub ka ärikeele põhimõistete tutvustus.
Samuti on tähtis koht lugemis- ja kuulamisoskuste arendamisel. Lugemistekstid ning enamus kuulamisülesandeid on erialase sisuga.
Kursus püüab avardada üliõpilaste sõnavara, pöörates põhitähelepanu erialase, s.o. arvuti- ja infotehnoloogia-alase sõnavara õpetamisele (sh. definitsioonid, süsteemi- ja tootekirjeldused ning võrdlus).
Ei puudu ka praktiline korrektiivne grammatika vastavalt grupi tasemele ja vajadus-tele (näit. keerulisemad ajavormid, küsimuste moodustamine, passiiv, tingimuslaused).
Kursus eeldab pidevat õppetööst osavõttu ning regulaarset iseseisvat tööd.
Soovituslikud eeldusained
I012 Inglise keele grammatika
Asendusained
I019 Inglise keel
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten