Logi sisse

Õppeaine 'Inglise keele grammatika'

Nimi inglise keeles: English Grammar

Aasta:   2009/2010    2010/2011    2011/2012    2012/2013    2013/2014    

Aine koodI012
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 2 AP; 3 EAP
Hindamisviis Arvestus

Üldkirjeldus

Inglise keele grammatika kursus on õppeaine Iad305 Inglise keel (erialane inglise keel) eelkursus, mis on mõeldud olemasolevate grammatikateadmiste süvendamiseks ja süstematiseerimiseks. Käsitletakse praktilise inglise keele grammatika põhikonstruktsioone ja raskusi nende kasutamisel nii kõnes kui ka kirjas. Teadmisi omandatakse kirjalike harjutuste täitmise, omavahelise vestluse ning õppelintide kuulamise abil. Iseseisva töö käigus korratakse õppetöös omandatut ja töötatakse lisamaterjaliga.
Kursuse sihtgrupiks on õppurid, kelle inglise keele tasemetesti tulemus on alla 60-70 punkti 125-st.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISa*  ISa-k*  ISd*  TS*  
2009: IA*  ISa*  ISa-k*  ISd*  ISd-k*  TS*  
2008: IA*  ISa*  ISa-k*  ISd*  ISd-k*  TS*  
2007: IA*  ISa*  ISa-k*  ISd*  TS*  
2006: IA*  ISa*  ISa-k*  ISd*  TS*  
2005: IA*  ISa*  ISd*  TS*  
2004: IA*  ISa*  ISd*  TS*  
2003: IA*  ISa*  ISd*  
2002: ISa*  ISd*  
2001: IS*  
* Valikaine
eten