Logi sisse

Õppekava aine

Terminoloogia alused

Õppeaine
Ainekood I108
Õppeaine nimetus Terminoloogia alused
Ainepunkte 2 AP
Hindamisviis Arvestus
Õppekava aine
Õppekava 2008 TS
Õppeaasta 1
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Olle Ruusamäe
Aine koormused
Loeng 16
Harjutus 8
E-õpe 8
Iseseisev töö 46
Üldkirjeldus
Keele kui töövahendi olemus. Keele variatiivsus. Keelekorraldus, selle teoreetilised alused, praktiline töö ja infoallikad. Registrid: oskuskeel, üldkeel ja släng. Terminimoodustuse põhimõtted eri keeltes. Terminiallikate valik, kasutamine ja usaldusväärsus. Terminitöö liigid: normatiivne ja deskriptiivne, süstemaatiline ja ad hoc. Terminibaasi koostamise põhimõtted ja vahendid.
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten