Logi sisse

Õppeaine 'Terminoloogia alused'

Nimi inglise keeles: Introduction to Terminology

Aasta:   2006/2007    2007/2008    2008/2009    2009/2010    2010/2011    

Aine koodI108
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 2 AP; 3 EAP
Hindamisviis Arvestus

Üldkirjeldus

Keele kui töövahendi olemus. Keele variatiivsus. Keelekorraldus, selle teoreetilised alused, praktiline töö ja infoallikad. Registrid: oskuskeel, üldkeel ja släng. Terminimoodustuse põhimõtted eri keeltes. Terminiallikate valik, kasutamine ja usaldusväärsus. Terminitöö liigid: normatiivne ja deskriptiivne, süstemaatiline ja ad hoc. Terminibaasi koostamise põhimõtted ja vahendid.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: TS  
2009: TS  
2008: TS  
2007: TS  
2006: TS  
2005: TS  
2004: TS  
eten