Logi sisse

Õppekava aine

Filosoofia

Õppeaine
Ainekood I016
Õppeaine nimetus Filosoofia
Ainepunkte 2 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2009 ISa-k
Õppeaasta 1
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Meril Erm
Aine koormused
Loeng 2
E-õpe 48
Iseseisev töö 28
Üldkirjeldus
Kursus hõlmab valikuliselt filosoofide õpetusi antiigist tänapäevani: sofistid, Sokrates, Platon, Aristoteles, Epikuros, skeptikud, stoikud, keskaja filosoofia lühiiseloomustus, keskaja filosoofia probleeme, Fr. Bacon, Descartes, Locke, Helvetius, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Peirce, James, Spengler, Sartre, Kuhn, Feyerabend.
Seminarides käsitletakse filosoofia probleeme: idealism ja realism, põhjuslikkus, induktivism ja falsifikatsionism, teadus ja pseudoteadus, keha ja vaim, vabadus, eetikasüsteemid, meditsiinieetika, ärieetika, feminism, indiviid ja ühiskond, elutarkus.
Asendusained
I005 Filosoofia
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten