Logi sisse

Õppeaine 'Filosoofia'

Nimi inglise keeles: Philosophy

Aasta:   2007/2008    2008/2009    2009/2010    2010/2011    2011/2012    

Aine koodI016
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 2 AP; 3 EAP
Hindamisviis Eksam

Üldkirjeldus

Kursus hõlmab valikuliselt filosoofide õpetusi antiigist tänapäevani: sofistid, Sokrates, Platon, Aristoteles, Epikuros, skeptikud, stoikud, keskaja filosoofia lühiiseloomustus, keskaja filosoofia probleeme, Fr. Bacon, Descartes, Locke, Helvetius, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Peirce, James, Spengler, Sartre, Kuhn, Feyerabend.
Seminarides käsitletakse filosoofia probleeme: idealism ja realism, põhjuslikkus, induktivism ja falsifikatsionism, teadus ja pseudoteadus, keha ja vaim, vabadus, eetikasüsteemid, meditsiinieetika, ärieetika, feminism, indiviid ja ühiskond, elutarkus.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISa  ISa-k  ISd  TS  
2009: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2008: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2007: TS  

Seotud ained

Asendusained
I005 Filosoofia
eten