Logi sisse

Õppekava aine

IT sotsiaalsed, eetilised ja professionaalsed aspektid

Õppeaine
Ainekood I008
Õppeaine nimetus IT sotsiaalsed, eetilised ja professionaalsed aspektid
Ainepunkte 2,5 AP
Hindamisviis Eksam
Õppekava aine
Õppekava 2009 ISa-k
Õppeaasta 1
Semester Sügissemester
Aine tüüp Kohustuslik
Õppejõud
Dmitri Kikerpill
Aine koormused
Loeng 12
Praktikum 8
E-õpe 28
Iseseisev töö 56
Üldkirjeldus
Anda ülevaade IT laiemast ühiskondlikust taustast ning vastastikusest mõjust ühiskonnaelu teiste sfääridega; suunata üliõpilasi mõtlema mitte kitsalt tehno-loogiliselt ja majanduslikult, vaid laiendada nende arusaama oma tegevuse ühiskond-likest aspektidest; õpetada üliõpilasi IT arenguprotsessi jälgimise kaudu mõistma selle valdkonna arengu põhisuundi ja tegema tulevikuprognoose; teadvustada Internetti kui sotsiaalset nähtust; õpetada seminaride ja kirjalike tööde kaudu professionaalse eneseväljenduse ja infoesituse aluseid.
Käimasolevad voorud
Pole ühtegi
eten