Logi sisse

Õppeaine 'IT sotsiaalsed, eetilised ja professionaalsed aspektid'

Nimi inglise keeles: Social, Ethical and Professional Issues in IT

Aasta:   2007/2008    2008/2009    2009/2010    2010/2011    2011/2012    

Aine koodI008
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 2,5 AP; 4 EAP
Hindamisviis Eksam

Üldkirjeldus

Anda ülevaade IT laiemast ühiskondlikust taustast ning vastastikusest mõjust ühiskonnaelu teiste sfääridega; suunata üliõpilasi mõtlema mitte kitsalt tehno-loogiliselt ja majanduslikult, vaid laiendada nende arusaama oma tegevuse ühiskond-likest aspektidest; õpetada üliõpilasi IT arenguprotsessi jälgimise kaudu mõistma selle valdkonna arengu põhisuundi ja tegema tulevikuprognoose; teadvustada Internetti kui sotsiaalset nähtust; õpetada seminaride ja kirjalike tööde kaudu professionaalse eneseväljenduse ja infoesituse aluseid.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISa  ISa-k  ISd  TS  
2009: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2008: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2007: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS  
2006: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS  
2005: IA  ISa  ISd  TS  
2004: IA  ISa  ISd  TS  
2003: IA  ISa  ISd  
2002: ISa  ISd  
2001: IS  
eten