Logi sisse

Õppekava 'Tehnosuhtlus 2004' ained


Moodulite kaupa
Ainekood Nimi AP Aasta Semester Valikuline
Basic
I005 Filosoofia 2,5 1 S -
I008 IT sotsiaalsed, eetilised ja professionaalsed aspektid 2,5 1 S -
I003 Makroökonoomika 2,5 1 S -
I002 Sissejuhatus infotöötlusesse 2,5 1 S -
I013 Õpingukorraldus ja tehnosuhtluse eriala tutvustus 1 1 S -
I006 Ettevõtte majandusõpetus 2,5 1 K -
I007 Ärisuhtlus ja suhtlemispsühholoogia 2,5 2 S -
I012 Inglise keele grammatika 2 1 S +
I011 Inglise keel 3,5 1 K +
Kokku: Kohustuslikud ained: 16 AP    Valikained: 5.5 AP
 
Alusõpe
I101 Matemaatiline analüüs 2,5 1 S -
I100 Sissejuhatus informaatikasse 2,5 1 S -
I104 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 2,5 1 K -
I108 Terminoloogia alused 2 1 K -
I110 Humanitaarfüüsika 2,5 1 K -
I109 Õigusõpetus 2 2 K -
I103 Loogika ja algoritmiteooria 3 1 K +
I105 Lineaaralgebra ja numbrilised meetodid 2,5 2 S +
Kokku: Kohustuslikud ained: 14 AP    Valikained: 5.5 AP
 
Põhiõpe
I200 Programmeerimise algkursus Java baasil 4 1 S -
I201 Arvutid 2,5 1 K -
I202 Võrgurakendused I: klient-server süsteemide ehitamine 3,5 1 K -
I206 Andmebaasisüsteemide alused 3,5 2 S -
I210 Kontoritarkvara programmeerimine ja konfigureerimine 3,5 2 S -
I221 Süsteemse käsitluse alused 2,5 2 S -
I225 Tekstiõpetus 2 2 S -
I226 Keele tehnilised rakendused 2 2 S -
I224 Veenmiskunst 2 2 K -
I227 Turu-uuringud 2 2 K -
I209 Algoritmid ja andmestruktuurid 3,5 3 S -
I204 Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine 3,5 3 S -
I222 Side alused 3 1 K +
I219 Tarkvaratehnika 2 2 K +
Kokku: Kohustuslikud ained: 34.5 AP    Valikained: 5 AP
 
Eriõpe
I318 Inglise ärikeel IT spetsialistidele 3 2 S -
I302 Infosüsteemide projektid ja nende juhtimine 3,5 2 K -
I308 Arvutigraafika 3,5 2 K -
I329 Kultuuridevaheline kommunikatsioon 2 2 K -
I309 Digitaalne heli- ja pilditöötlus 2,5 3 S -
I330 Kommunikatsiooni juhtimine 2 3 S -
I331 Trükiettevalmistus ja töökorraldus 2 3 S -
I301 Andmeturve ja krüptoloogia 3 2 S +
I220 Intellektuaalkapitali teooria 2,5 2 S +
I303 Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine 3,5 2 K +
I328 Loov probleemilahendus ja innovaatika 1 2 K +
I339 Traadita side alused 2 2 K +
I306 E-kommerts ja müügisüsteemide ehitamine 3,5 3 S +
I300 Kasutajaliidesed võrgutehnoloogia baasil 3 3 S +
I310 Operatsioonisüsteemide tehnoloogia 3,5 3 S +
I340 Geoinfosüsteemide alused 2 3 S +
Kokku: Kohustuslikud ained: 18.5 AP    Valikained: 24 AP
 
Praktika
I401 Praktikatutvustus 1 1 K -
I406 Projekt 3 3 S -
I407 Ettevõttepraktika I 8 3 K -
I408 Ettevõttepraktika II 9 3 K -
Kokku: Kohustuslikud ained: 21 AP    Valikained: 0 AP
 
Diplomitöö
I501 Diplomitöö 3 3 K -
Kokku: Kohustuslikud ained: 3 AP    Valikained: 0 AP
 
Kokku:  Kohustuslikud ained: 107 AP    Valikained: 40 AP
 
Aastate kaupa
eten