Logi sisse

Õppekava 'Tehnosuhtlus 2009' ained


Moodulite kaupa
Ainekood Nimi AP Aasta Semester Valikuline
Basic
I014 Sissejuhatus infotöötlusesse 2 1 S -
I015 Makroökonoomika 2,5 1 S -
I022 Õpingukorraldus ja tehnosuhtluse eriala tutvustus 1,5 1 S -
I008 IT sotsiaalsed, eetilised ja professionaalsed aspektid 2,5 1 K -
I016 Filosoofia 2 2 S -
I017 Ärisuhtlus ja suhtlemispsühholoogia 2,5 2 S -
I006 Ettevõtte majandusõpetus 2,5 2 K -
I012 Inglise keele grammatika 2 1 S +
I018 Matemaatika tasanduskursus 1,5 1 S +
I019 Inglise keel 4 1 K +
Kokku: Kohustuslikud ained: 15.5 AP    Valikained: 7.5 AP
 
Alusõpe
I101 Matemaatiline analüüs 2,5 1 S -
I108 Terminoloogia alused 2 1 S -
I111 Sissejuhatus informaatikasse 2 1 S -
I104 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 2,5 1 K -
I114 Humanitaarfüüsika 2 1 K -
I109 Õigusõpetus 2 2 K -
I112 Loogika ja algoritmiteooria 2,5 1 K +
I105 Lineaaralgebra ja numbrilised meetodid 2,5 2 S +
Kokku: Kohustuslikud ained: 13 AP    Valikained: 5 AP
 
Põhiõpe
I225 Tekstiõpetus 2 1 S -
I201 Arvutid 2,5 1 K -
I200 Programmeerimise algkursus Java baasil 4 1 K -
I226 Keele tehnilised rakendused 2 1 K -
I206 Andmebaasisüsteemide alused 3,5 2 S -
I202 Võrgurakendused I: klient-server süsteemide ehitamine 3,5 2 S -
I230 Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine 3,5 2 S -
I224 Veenmiskunst 2 2 K -
I227 Turu-uuringud 2 2 K -
I242 Tarkvara tehnoloogiad 3,5 2 K -
I239 Süsteemse käsitluse alused 2,5 3 S -
I210 Kontoritarkvara programmeerimine ja konfigureerimine 3,5 1 K +
I240 Side alused 2,5 1 K +
I219 Tarkvaratehnika 2 2 S +
I238 Intellektuaalkapitali teooria 2,5 2 S +
Kokku: Kohustuslikud ained: 31 AP    Valikained: 10.5 AP
 
Eriõpe
I349 Inglise ärikeel IT spetsialistidele 2,5 2 S -
I308 Arvutigraafika 3,5 2 K -
I329 Kultuuridevaheline kommunikatsioon 2 2 K -
I336 Infosüsteemide projektid ja nende juhtimine I 1,5 2 K -
I337 Infosüsteemide projektid ja nende juhtimine II 2 2 K -
I330 Kommunikatsiooni juhtimine 2 3 S -
I331 Trükiettevalmistus ja töökorraldus 2 3 S -
I348 Digitaalne heli- ja pilditöötlus 2,5 3 S -
I361 Projekt 3,5 3 S -
I303 Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine 3,5 2 K +
I339 Traadita side alused 2 2 K +
I345 Andmeturve ja krüptoloogia 3,5 2 K +
I356 Loov probleemilahendus ja innovaatika 1,5 2 K +
I365 Tarkvara testimise alused 2 2 K +
I310 Operatsioonisüsteemide tehnoloogia 3,5 3 S +
I340 Geoinfosüsteemide alused 2 3 S +
I344 Kasutajaliidesed võrgutehnoloogia baasil 3,5 3 S +
I347 E-kommerts ja müügisüsteemide ehitamine 3,5 3 S +
Kokku: Kohustuslikud ained: 21.5 AP    Valikained: 25 AP
 
Praktika
I411 Praktikatutvustus 1 1 S -
I407 Ettevõttepraktika I 8 3 K -
I410 Ettevõttepraktika II 9 3 K -
Kokku: Kohustuslikud ained: 18 AP    Valikained: 0 AP
 
Diplomitöö
I501 Diplomitöö 3 3 K -
Kokku: Kohustuslikud ained: 3 AP    Valikained: 0 AP
 
Kokku:  Kohustuslikud ained: 102 AP    Valikained: 48 AP
 
Aastate kaupa
eten