Logi sisse

Õppeaine 'Loov probleemilahendus ja innovaatika'

Nimi inglise keeles: Creative Problem Solving and Innovatics

Aasta:   2009/2010    2010/2011    2011/2012    2012/2013    2013/2014    

Aine koodI356
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 1,5 AP; 2 EAP
Hindamisviis Arvestus

Üldkirjeldus

Kursuse eesmärgiks on tutvustada osalejatele probleemilahendamise ja loomingulise mõtlemise meetodeid, eelkõige suunitlusega tehniliste probleemide lahendamiseks.
Antakse ülevaade probleemilahenduse teooriast, eesmärgist, meetoditest ja õpitakse neid kasutama. Käsitletakse meetodeid nagu juhuslik lahendamine, ajurünnak, mõtete kaardistamine, TRIZ, ARIZ, ASIT, USIT, IBIS ja probleemilahendus dünaamilises keskkonnas. Meetodeid kasutatakse treeningprobleemide lahendamiseks, mis eeldavad osavõtjate aktiivset osalemist. Treeningülesannete lahendamise käigusjuures on rõhk grupitöökogemuse omandamisel. Treeningprobleemideks on nii kontrollprobleemid, mille lahendus on teada, kui ka tundmatud probleemid (näiteks osavõtjate endi esitatud). Loomingulise ja analoogiapõhise probleemilahenduse näitena käsitletakse põhjalikumalt bioloogiast inspireeritud roboteid.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISa*  ISa-k*  ISd*  TS*  
2009: IA*  ISa*  ISa-k*  ISd*  ISd-k*  TS*  
2008: IA*  ISa*  ISa-k*  ISd*  ISd-k*  TS*  
2007: IA*  ISa*  ISd*  TS*  
* Valikaine

Seotud ained

Asendusained
I328 Loov probleemilahendus ja innovaatika
eten