Logi sisse

Õppeaine 'Loogika ja algoritmiteooria'

Nimi inglise keeles: Logic and Algorithms Theory /Discrete Mathematics

Aasta:   2005/2006    2006/2007    2007/2008    2008/2009    2009/2010    

Aine koodI103
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 3 AP; 4,5 EAP
Hindamisviis Eksam

Üldkirjeldus

Kursuse esimene osa on pühendatud abstraktsetel struktuuridel mää-ratletud elementaarsetele konstruktsioonisammudele ja keerulisematele konstruktsioo-nidele, mille raames saab käsitleda nii algoritmiteoorias kui ka loogikas kasutatavate termide, valemite, tuletuste jms moodustamist. Kursuse teine osa lähtub algoritmilise arvutamise määratlemise erinevatest alustest, millele tuginevad sellised formalismid nagu piiramatu arvu registritega masinad, Turingi masinad ning operaatortermid. Edasine käsitlus tugineb valdavalt operaatortermide mõistele ja Church'i teesile. Lähemalt vaadeldakse rekursiivsete funktsioonide esitamise (Kleene normaalkuju) ja numereerimisega seotud probleeme. Algoritmiliste arvutuste keerukuse käsitlus lähtub Blum'i aksiomaatikast, millega on kooskõlas nn ajalise ning mahulise keerukuse mõisted ja nende abil vaadeldavad NP-täielikud ülesanded. Kursuse kolmas osa on seotud loogiliste konstruktsioonidega (termid, valemid, tuletussammud, tuletused ja interpretatsioonid). Nimetatud konstruktsioonide määratlemise aluseks on tekstide transformeerimise protseduur.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2007: IA  ISa  ISd  TS*  
2006: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS*  
2005: IA  ISa  ISd  TS*  
2004: IA  ISa  ISd  TS*  
2003: IA  ISa  ISd  
2002: ISa  ISd  
2001: IS  
2000: IS  
* Valikaine

Seotud ained

Asendusained
I112 Loogika ja algoritmiteooria
eten