Logi sisse

Õppeaine 'Praktikatutvustus'

Nimi inglise keeles: Introduction to Internship

Aasta:   2005/2006    2006/2007    2007/2008    2008/2009    2009/2010    

Aine koodI401
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 1 AP; 1,5 EAP
Hindamisviis Arvestus

Üldkirjeldus

ülevaade praktika sisust ja eesmärkidest, praktikakorraldusest ITK-s, praktikale esitatavatest nõuetest ning nende nõuete täitmisega seonduvast. Praktika dokumentatsioon ning erinevatele dokumentatsiooni vormidele (memo, päevik, vahearuanne, lõpparuanne) esitatavad nõuded. Erialast praktikat võimaldavate ettevõtete külastus ning osavõtt karjääripäevadest.
Aine on sissejuhatus ning ettevalmistus ITK õppekava osa praktika edukaks läbimiseks. Aine käigus saadakse ülevaade erialastest praktika- ning karjäärivõimalustest Eesti ettevõtetes ning välismaal.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2007: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS  
2006: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS  
2005: IA  ISa  ISd  TS  
2004: IA  ISa  ISd  TS  
2003: IA  ISa  ISd  
2002: ISa  ISd  
2001: IS  

Seotud ained

Asendusained
I411 Praktikatutvustus
eten