Logi sisse

Õppeaine 'Tarkvaratehnika'

Nimi inglise keeles: Software Techniques

Aasta:   2007/2008    2008/2009    2009/2010    2010/2011    2011/2012    

Aine koodI219
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 2 AP; 3 EAP
Hindamisviis Arvestus

Üldkirjeldus

Põhiküsimus: Tarkvaraarenduse protsessi analüüs. Tarkvaraarenduse protsess, Tarkvaraarenduse protsessi alternatiivid (kosemudel, spiraalmudel, inkrementaalne arendus), Tarkvaraprojektide juhtimine, Projekti järelvalve mudel, Personali juhtimine, Riskide määratlemine ja leevendamine, Arendusvahendid. Kõrgtaseme planeerimine, Kulude hindamine, Projektijuhtimise kvaliteet, Protsesside parendamine ja Capability Maturity Model. Testimine, Testimise protsess, Mooduli test, Integratsioonitest, Süsteemitest, Vastuvõtu test, Defektimeetrika, Evitamine, Tarkvara meetrika, Tarkvara kvaliteet.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2013: bus1  
2012: 1 1 1 1*  isa 123456  
2011: 1 1 1 1*  isa 123456  
2010: 1 1 1 1*  ISa*  isa 123456  ISa-k*  ISd  TS*  
2009: IA  ISa*  ISa-k*  ISd  ISd-k  TS*  
2008: IA  ISa*  ISa-k*  ISd  ISd-k  TS*  
2007: IA  ISa*  ISa-k*  ISd  TS*  
2006: IA  ISa*  ISa-k*  ISd  TS*  
2005: IA  ISa*  ISd  TS*  
2004: IA  ISa*  ISd  TS*  
2003: IA  ISa*  ISd  
2002: ISa*  ISd  
* Valikaine

Seotud ained

Kohustuslikud eeldusained
I200 Programmeerimise algkursus Java baasil
Soovituslikud eeldusained
I205 Süsteemprogrammeerimine C keeles
I202 Võrgurakendused I: klient-server süsteemide ehitamine
eten