Logi sisse

Õppeaine 'Side alused'

Nimi inglise keeles: Basics of Telecommunication

Aasta:   2005/2006    2006/2007    2007/2008    2008/2009    2009/2010    

Aine koodI222
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 3 AP; 4,5 EAP
Hindamisviis Hindeline arvestus

Üldkirjeldus

Kursus sisuks on sideteenuste ja sidesüsteemide üldiste omaduste tundmaõppimine tagamaks nende sideteenuste ja sidesüsteemide kasutajaliideste otstarbekat ja efektiivset kasutust. Andme- ja arvutivõrk, füüsiline võrgumeedia ja võrguprotokollistik. Ethernet võrkude ülesehitus ning võrgukaabeldus. Interneti ja transpordiprotokollide seostamine rakendute ja kanaliprotokollidega. Adresseerimine ning marsruutimine. Võrgukaabelduste realisatsioonid ja testimine. Võrgutehnoloogiate alaste infomaterjalide koostamine ja kasutamine.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2007: IA  ISa  ISd  TS*  
2006: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS*  
2005: IA  ISa  ISd  TS*  
2004: IA  ISa  ISd  TS*  
2003: IA  ISa  ISd  
* Valikaine

Seotud ained

Asendusained
I240 Side alused
eten