Logi sisse

Õppekava 'IT süsteemide arendus 2013' ained


Moodulite kaupa
Ainekood Nimi AP Aasta Semester Valikuline
Seadmata
I311 Süsteemide modelleerimine ja juhtimine 3,5 K +
Kokku: Kohustuslikud ained: 0 AP    Valikained: 3.5 AP
 
Basic
I008 IT sotsiaalsed, eetilised ja professionaalsed aspektid 2,5 1 S -
I014 Sissejuhatus infotöötlusesse 2 1 S -
I016 Filosoofia 2 1 S -
I020 Õpingukorraldus ja erialatutvustus 1,5 1 S -
I006 Ettevõtte majandusõpetus 2,5 2 S -
I015 Makroökonoomika 2,5 2 K -
I012 Inglise keele grammatika 2 1 S +
I018 Matemaatika tasanduskursus 1,5 1 S +
I017 Ärisuhtlus ja suhtlemispsühholoogia 2,5 1 K +
I019 Inglise keel 4 1 K +
Kokku: Kohustuslikud ained: 13 AP    Valikained: 10 AP
 
Alusõpe
I101 Matemaatiline analüüs 2,5 1 S -
I111 Sissejuhatus informaatikasse 2 1 S -
I102 Füüsika 2,5 1 K -
I104 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 2,5 1 K -
I105 Lineaaralgebra ja numbrilised meetodid 2,5 3 S -
I112 Loogika ja algoritmiteooria 2,5 3 S -
I107 Algebra ja graafiteooria 2,5 3 K -
Kokku: Kohustuslikud ained: 17 AP    Valikained: 0 AP
 
Põhiõpe
I200 Programmeerimise algkursus Java baasil 4 1 S -
I201 Arvutid 2,5 1 K -
I202 Võrgurakendused I: klient-server süsteemide ehitamine 3,5 1 K -
I240 Side alused 2,5 1 K -
I206 Andmebaasisüsteemide alused 3,5 2 S -
I207 Digitaalloogika ja -süsteemid 4 2 S -
I237 Riistvaralähedane programmeerimine 2,5 2 S -
I243 Programmeerimine C# keeles 3,5 2 S -
I219 Tarkvaratehnika 2 2 K -
I230 Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine 3,5 2 K -
I231 Algoritmid ja andmestruktuurid 3,5 2 K -
I241 Sidevõrgud 3,5 2 K -
I214 Funktsionaalne ja loogiline programmeerimine 2,5 3 S -
I236 Reaalajasüsteemid I: projekteerimine ja programmeerimine 2,5 3 S -
I238 Intellektuaalkapitali teooria 2,5 2 S +
Kokku: Kohustuslikud ained: 43.5 AP    Valikained: 2.5 AP
 
Eriõpe
I344 Kasutajaliidesed võrgutehnoloogia baasil 3,5 3 S -
I302 Infosüsteemide projektid ja nende juhtimine 3,5 3 K -
I303 Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine 3,5 3 K -
I335 Äritegevuse võrguteenistuse arendamine 2,5 S +
I366 Robootika 4 K +
I340 Geoinfosüsteemide alused 2 1 K +
I332 Grid süsteem 2 2 S +
I345 Andmeturve ja krüptoloogia 3,5 2 S +
I347 E-kommerts ja müügisüsteemide ehitamine 3,5 2 S +
I349 Inglise ärikeel IT spetsialistidele 2,5 2 S +
I308 Arvutigraafika 3,5 2 K +
I339 Traadita side alused 2 2 K +
I341 Veebirakenduste loomine ASP .NET abil 2,5 2 K +
I356 Loov probleemilahendus ja innovaatika 1,5 2 K +
I310 Operatsioonisüsteemide tehnoloogia 3,5 3 S +
I364 Sissejuhatus IMSi 2 3 S +
I319 Oracle: programmeerimiskeeled SQL ja PL/SQL 2 3 K +
I348 Digitaalne heli- ja pilditöötlus 2,5 3 K +
I350 Projekt I 3,5 3 K +
I307 Digitaalkommunikatsioon 2 4 S +
I351 Projekt II 3,5 4 S +
Kokku: Kohustuslikud ained: 10.5 AP    Valikained: 48.5 AP
 
Praktika
I411 Praktikatutvustus 1 2 K -
I407 Ettevõttepraktika I 8 4 S -
I410 Ettevõttepraktika II 9 4 K -
Kokku: Kohustuslikud ained: 18 AP    Valikained: 0 AP
 
Diplomitöö
I501 Diplomitöö 3 4 K -
Kokku: Kohustuslikud ained: 3 AP    Valikained: 0 AP
 
Kokku:  Kohustuslikud ained: 105 AP    Valikained: 64,5 AP
 
Aastate kaupa
eten