Logi sisse

Õppekavad

Statsionaarõpe, ei oma haridust

Statsionaarõpe, magistriõpe (3+2)

Rakenduskõrgharidus

Statsionaarõpe, rakenduskõrgharidus

Õhtune õpe, rakenduskõrgharidus

Kaugõpe, rakenduskõrgharidus

-Täiskoormusõpe, rakenduskõrgharidus

Diplomiõpe

Statsionaarõpe, diplomiõpe

8484234 – It (passiivne)

-Täiskoormusõpe, diplomiõpe

Kaugõpe, kutseõpe keskhariduse baasil

Koolipõhine, kutsekeskharidusõpe

Statsionaarõpe, kutseõpe põhihariduse baasil

Täiendõpe, täiendõpe

eten