Logi sisse

Õppeaine 'Ettevõttepraktika I'

Nimi inglise keeles: Enterprise Internship I

Aasta:   2009/2010    2010/2011    2011/2012    2012/2013    2013/2014    

Aine koodI407
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 8 AP; 12 EAP
Hindamisviis Arvestus

Üldkirjeldus

Eeldus: vastava õppekava raames kogunud vähemalt 80 AP-d.
Ettevõttepraktika I ja II moodustavad reeglina terviku, mis võib olla teostatud ühe semestri või kahe semestri jooksul. Ettevõttepraktika I ja II koos deklareerimise eeltingimus on õppekava raames kogutud vähemalt 95 AP.
Ettevõttepraktika I käigus toimub tutvumine praktikaettevõttega, saamaks üldist ülevaadet ettevõtte tegevusvaldkonnast ja eesmärkidest, juhtimis- ja administratiivsest struktuurist, sisekorrast, töökorraldusest, meeskonnatöö põhimõtetest, tööülesannetest ja töömeetoditest, tehnilisele dokumentatsioonile esitatavatest nõuetest, kvaliteedi- ja tööohutusega seotud aspektidest. Tööülesanded spetsifitseeritakse praktikajuhendaja poolt. Vahearuande valmimiseks on vajalik regulaarne töö dokumenteerimine. Kolledži kuraator konsulteerib administratiivsetes küsimustes, samuti vahearuande koostamise vormilistes küsimustes. Vahearuande vormistamisel tuleb lähtuda kirjalike tööde vormistamise nõuetest, vt. metoodiline juhend Kirjalike tööde koostamine ja vormistamine.
Ettevõttepraktika I vahearuanne kinnitab aine etapi teostumist ja see esitatakse vahetult pärast praktika lõppemist. Hindamine on mittediferentseeritud.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISa  ISa-k  ISd  TS  
2009: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2008: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2007: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS  
2006: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS  
2005: IA  ISa  ISd  TS  
2004: IA  ISa  ISd  TS  
2003: IA  ISa  ISd  
2002: ISa  ISd  

Seotud ained

Kohustuslikud eeldusained
I401 Praktikatutvustus
eten