Logi sisse

Õppeaine 'Andmebaasisüsteemide alused'

Nimi inglise keeles: Database Basics

Aasta:   2009/2010    2010/2011    2011/2012    2012/2013    2013/2014    

Aine koodI206
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 3,5 AP; 5 EAP
Hindamisviis Hindeline arvestus

Üldkirjeldus

Kursus on mõeldud erinevate infotehnoloogia erialade tudengitele. Kursus on andmebaaside aluskursus s.t. mõeldud kuulajatele, kes ei ole veel läbinud ühtegi andmebaaside kursust.
Kursus eeldab, et selle kuulajad evivad elementaarse programmeerimise oskust ja tunnevad elementaarseid andmestruktuure (jada, puu, pinu, järjekord, teek, paisktabel).
Eesmärgiks on anda kuulajatele piisavalt põhjalik ülevaade andmebaaside kavanda-mise metoodikatest, andmebaaside loomise ning käsitlemise meetoditest ja andme-baasisüsteemide kasutamisest infosüsteemide loomisel. Pärast kursuse läbimist peavad kuulajatel olema teadmised, mis võimaldavad neil luua iseseisvalt väiksemaid andmebaasisüsteemidel põhinevaid infosüsteeme ja osaleda suurte infosüsteemide arendusprojektides.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISa  ISa-k  ISd  TS  
2009: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2008: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2007: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS  
2006: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS  
2005: IA  ISa  ISd  TS  
2004: IA  ISa  ISd  TS  
2003: IA  ISa  ISd  
2002: ISa  ISd  
2001: IS  
eten