Logi sisse

Õppeaine 'Sissejuhatus infotöötlusesse'

Nimi inglise keeles: Introduction to Information Processing

Aasta:   2008/2009    2009/2010    2010/2011    2011/2012    2012/2013    

Aine koodI014
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 2 AP; 3 EAP
Hindamisviis Arvestus

Üldkirjeldus

Arvuti operatsioonisüsteemide kasutamine MS Windows põhjal. E-õppe tutvustus WebCT põhjal. Tekstitöötluse ja esitluste kujundamise põhimõisted, dokumentide koostamise ja vormistamise reeglid ning traditsioonid. Tabelarvutuse põhimõtted ja võimalused. Rakenduste loomise algteadmised. Kasutatakse MS Office vahendeid.
Aine eesmärgid:
*luua eeldused infotehnoloogia efektiivseks kasutamiseks õppe- ja tulevases kutsetöös;
*luua ettekujutus üldotstarbelisest rakendustarkvarast;
*tutvustada rakenduste loomise baasteadmisi ja -oskusi.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISa  ISa-k  ISd  TS  
2009: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2008: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  

Seotud ained

Asendusained
I002 Sissejuhatus infotöötlusesse
eten