Logi sisse

Õppeaine 'Ärisuhtlus ja suhtlemispsühholoogia'

Nimi inglise keeles: Business Communication and Communication Psychology

Aasta:   2006/2007    2007/2008    2008/2009    2009/2010    2010/2011    

Aine koodI017
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 2,5 AP; 4 EAP
Hindamisviis Arvestus

Üldkirjeldus

Eesmärgiks on tutvustada üliõpilasi sotsiaalpsühholoogia aluseid, analüüsida gruppide ja organisatsioonide tegevust mõjutavaid asjaolusid. Lisaks sellele püüame arendada üliõpilaste suhtlemisoskust kiiresti muutuvates äri-situatsioonides. Lühidalt peatume ka läbirääkimiste läbiviimise erinevatel strateegiatel ja taktikatel. Loodetavasti annab käesolev loengutsükkel üliõpilastele vilumusi tegutsemaks nii ärikeskkonnas kui ka vahetul suhtlemisel nii kollektiivi kui ka kliendiga. Õppetegevus toimub loengute, seminaride ja iseseisva töö vormis.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISa  ISa-k  ISd*  TS  
2009: IA  ISa  ISa-k  ISd*  ISd-k*  TS  
2008: IA  ISa  ISa-k  ISd*  ISd-k*  TS  
2007: IA  ISa  ISa-k  ISd*  TS  
2006: ISa-k  
* Valikaine

Seotud ained

Asendusained
I007 Ärisuhtlus ja suhtlemispsühholoogia
eten