Logi sisse

Õppeaine 'E-kommerts ja müügisüsteemide ehitamine'

Nimi inglise keeles: E-Commerce and Business System Design

Aasta:   2008/2009    2009/2010    2010/2011    2011/2012    2012/2013    

Aine koodI347
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 3,5 AP; 5 EAP
Hindamisviis Eksam

Üldkirjeldus

Aines käsitletakse E-kommertsi raamistikke, arhitektuure ja mudeleid (RosettaNet, ebXML, Biztalk). Ettevõtte digitaalse strateegia väljatöötamist. Ettevõtte ärimudel ja elektronkaubanduse mudelid. XML ja XML lahendused. DTD, XML schema, XSL ja XPATH. Veebi teenused, SOAP. Unifitseeritud arendusprotsess ja UMM. B2B lahenduste loomine. Äriobjektide määratlemine. E-kommertsi lahenduste efektiivsuse hindamine. ABC ja ABM - tegevusel põhinev juhtimine. Komponentidel ja Web teenustel põhinev kavandamine. Klassidiagrammid. Tarkvara agendid. Apache Tomcat server ja java. Microsoft Net ja ASP lahendused. Javascript.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISa*  ISa-k*  ISd*  TS*  
2009: IA*  ISa*  ISa-k*  ISd*  ISd-k*  TS*  
2008: IA*  ISa*  ISa-k*  ISd*  ISd-k*  TS*  
2007: IA*  ISa*  ISa-k*  ISd*  TS*  
2006: ISa-k*  
* Valikaine

Seotud ained

Soovituslikud eeldusained
I206 Andmebaasisüsteemide alused
I230 Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine
Asendusained
I306 E-kommerts ja müügisüsteemide ehitamine
eten