Logi sisse

Õppeaine 'Inglise ärikeel IT spetsialistidele'

Nimi inglise keeles: Business English for IT Specialists

Aasta:   2006/2007    2007/2008    2008/2009    2009/2010    2010/2011    

Aine koodI349
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 2,5 AP; 4 EAP
Hindamisviis Hindeline arvestus

Üldkirjeldus

Kursuse eesmärgiks on ärikeele oskuse ja ärisuhtlusoskuse omandamine ja süvendamine tasemel, mis võimaldab laiendada erialaseid teadmisi, oskuslikult kasutada vastavat kirjandust, edukalt suhelda (nii suuliselt kui ka kirjalikult) oma erialal ka rahvusvahelisel tasandil. Põhitähelepanu on esinemis- ja argumenteerimisoskuse täiustamisel ja praktilisel rakendamisel õppurile vajalikus spetsiifilises IT valdkonnas.
Õppetöö põhisisuks on erialakirjanduse lugemine ja refereerimine, koosolekute ja kohtumiste pidamine ning nendel osalemine, ettekannete pidamine, diskussioonides osalemine ja oma seisukohtade põhjendamine. Lisaks käsitletakse ametialase kirjavahetuse ja aruannete kirjutamise põhimõtteid.
Iseseisvaks tööks on erialase kirjanduse läbitöötamine ja refereerimine ning selle põhjal suulise ettekande koostamine ja pidamine. Grupitööna valmistatakse ette ja peetakse näidiskoosolek. Kursuse raames valmistatakse ette materjale tooteesitlusteks ja diskuteerimiseks IT- valdkonna aktuaalsetel teemadel.
Aine eeldus: I011 Inglise keel või tasemetest tulemusega vähemalt 75%.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISa*  ISa-k*  ISd*  TS  
2009: IA*  ISa*  ISa-k*  ISd*  ISd-k*  TS  
2008: IA*  ISa*  ISa-k*  ISd*  ISd-k*  TS  
2007: IA*  ISa*  ISa-k*  ISd*  TS  
2006: ISa-k*  
* Valikaine

Seotud ained

Kohustuslikud eeldusained
I019 Inglise keel
Asendusained
I318 Inglise ärikeel IT spetsialistidele
eten