Logi sisse

Õppeaine 'Praktikatutvustus'

Nimi inglise keeles: Introduction to Internship

Aasta:   2008/2009    2009/2010    2010/2011    2011/2012    2012/2013    

Aine koodI411
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 1 AP; 1 EAP
Hindamisviis Arvestus

Üldkirjeldus

Ülevaade praktika sisust ja eesmärkidest, praktikakorraldusest ITK-s, praktikale esitatavatest nõuetest ning nende nõuete täitmisega seonduvast. Praktika dokumentatsioon ning erinevatele dokumentatsiooni vormidele (memo, päevik, vahearuanne, lõpparuanne) esitatavad nõuded. Erialast praktikat võimaldavate ettevõtete külastus ning osavõtt karjääripäevadest.
Aine on sissejuhatus ning ettevalmistus ITK õppekava osa praktika edukaks läbimiseks. Aine käigus saadakse ülevaade erialastest praktika- ning karjäärivõimalustest Eesti ettevõtetes ning välismaal.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISa  ISa-k  ISd  TS  
2009: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2008: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  

Seotud ained

Asendusained
I401 Praktikatutvustus
eten