Logi sisse

Õppeaine 'Robootika'

Nimi inglise keeles: Robotics

Aasta:   2009/2010    2010/2011    2011/2012    2012/2013    2013/2014    

Aine koodI366
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 4 AP; 6 EAP
Hindamisviis Arvestus

Üldkirjeldus

Kursuse eesmärgiks on anda süvendatud teadmisi kaasaegses robootikas. Käsitleme robootika arengutrende ning tutvustada põhilisi teooriaid ning meetodeid. Harjutusülesanded ja laboratoorsed tööd aitavad aru saada kuidas teoreetilisi teadmisi praktiliste ülesannete puhul rakendada. Põhilisd käaitletavad teemad on robootika arengutrendid, robotite liigitus ja kasutusvaldkonnad, robotite liikumine ja koordinaatüsteemide, mobiilised robotid, robotite liikumisviisid, robotite navigatsioon, lokalisatsioon, teeplaneerimine, robotnägemine, robotõppimine, inimese ja roboti suhtlus. Iga teema juurde kuuluvad praktilised ülesanded mis lahendatakse robotisimulaatoril või reaalsel robotil. Kursus sobib tudengitele, kes on läbinud füüsika ja matemaatika baaskursused, kellel on sügavam huvi robootika vastu ning motivatsiooni loengutes ja seminarides aktiivselt osaleda ning praktikumides oma aega ja energiat panustada.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISa*  ISa-k*  ISd*  
2009: IA*  ISa*  ISa-k*  ISd*  ISd-k*  
2008: IA*  ISa*  ISa-k*  ISd*  ISd-k*  
2007: IA*  ISa*  ISa-k*  ISd*  
2006: ISa-k*  
* Valikaine

Seotud ained

Kohustuslikud eeldusained
I102 Füüsika
I101 Matemaatiline analüüs
I200 Programmeerimise algkursus Java baasil
I100 Sissejuhatus informaatikasse
Soovituslikud eeldusained
I209 Algoritmid ja andmestruktuurid
I104 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
I231 Algoritmid ja andmestruktuurid
eten