Logi sisse

Õppeaine 'Lineaaralgebra ja numbrilised meetodid'

Nimi inglise keeles: Linear Algebra and Numerical Computations

Aasta:   2007/2008    2008/2009    2009/2010    2010/2011    2011/2012    

Aine koodI105
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 2,5 AP; 4 EAP
Hindamisviis Eksam

Üldkirjeldus

Kursuse jooksul õpitakse tundma lineaaalgebra põhimõisteid: vektorruumid, tehted vektoritega, maatriksid ja tehted nendega. Maatriksi astaku ja pöördmaatriksi leidmine. Lineaarsed võrrandisüsteemid ja nende otsesed ning iteratiivsed lahendamismeetodid. Matemaatilise planeerimise ülesanded ja nende lahendamine. Täisarvuline matemaatiline planeerimine. Erivõtted matemaatilise planeerimise ülesannete lahendamisel (harude ja tõkete meetod "rändkaupmehe ülesande" lahendamisel). Harjutstundides õpitakse kasutama paketi "MATLAB" võimalusi lineaaralgebra ülesannete lahendamisel.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISd  TS*  
2009: IA  ISd  ISd-k  TS*  
2008: IA  ISd  ISd-k  TS*  
2007: IA  ISd  TS*  
2006: IA  ISd  TS*  
2005: IA  ISd  TS*  
2004: IA  ISd  TS*  
2003: IA  ISd  
2002: ISd  
2001: IS  
2000: IS  
* Valikaine
eten