Logi sisse

Õppeaine 'Makroökonoomika'

Nimi inglise keeles: Macroeconomics

Aasta:   2007/2008    2008/2009    2009/2010    2010/2011    2011/2012    

Aine koodI003
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 2,5 AP; 3,5 EAP
Hindamisviis Eksam

Üldkirjeldus

Kursuse käigus tutvustatakse makromajanduse põhimõisteid (sise-majanduslik kogutoodang, inflatsioon, tööpuudus jne.), analüüsitakse nende olemust ja omavahelisi seoseid. Põhjalikumalt vaadeldakse makromajanduslike mudeleid (tarbimisfunktsioon, säästufunktsioon jne), ISLM mudelit, erinevate koolkondade makroökonoomlisi teooriaid, samuti monetaar-, fiskaal- ja tulupoliitikaalaseid võima-lusi. Harjutustundides püütakse rakendada õpitud teooreetilisi teadmisi praktiliste probleemide ja ülesannete lahendamiseks. Lisaks sellele tuleb igal üliõpilasel koostada referaat Eesti või Euroopa majandusprobleemide või edusammude kohta.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2007: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS  
2006: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS  
2005: IA  ISa  ISd  TS  
2004: IA  ISa  ISd  TS  
2003: IA  ISa  ISd  
2002: ISa  ISd  
2001: IS  
2000: IS  

Seotud ained

Asendusained
I015 Makroökonoomika
eten