Logi sisse

Õppeaine 'Matemaatiline analüüs'

Nimi inglise keeles: Mathematical Analysis

Aasta:   2006/2007    2007/2008    2008/2009    2009/2010    2010/2011    

Aine koodI101
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 2,5 AP; 4 EAP
Hindamisviis Eksam

Üldkirjeldus

Kursuses käsitletakse matemaatilise analüüsi põhimõisteid (muutuv suurus, ühe ja mitme muutuja funktsioonid, nende pidevus, funktsiooni tuletis ja diferentsiaal, määramata ja määratud integraal). Samuti räägitakse olulisematest teoreemidest ja nende rakendamisest konkreetsete probleemide korral. Rakenduslikus osas vaadeldakse ka võrrandite ligikaudse lahendamise võtteid, numbrilist different-seerimist ja integreerimist ning diferentsiaalvõrrandite lahendamist. Harjutustundides kasutatakse teoreetilisi tulemusi konkreetsete ülesannete lahendamisel.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISa  ISa-k  ISd  TS  
2009: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2008: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2007: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS  
2006: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS  
2005: IA  ISa  ISd  TS  
2004: IA  ISa  ISd  TS  
2003: IA  ISa  ISd  
2002: ISa  ISd  
2001: IS  
2000: IS  
eten