Logi sisse

Õppeaine 'Programmeerimise algkursus Java baasil'

Nimi inglise keeles: Introduction to Programming in Java

Aasta:   2006/2007    2007/2008    2008/2009    2009/2010    2010/2011    

Aine koodI200
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 4 AP; 6 EAP
Hindamisviis Eksam

Üldkirjeldus

Tarkvara, programmeerimine, programmeerimiskeeled. Algoritmi mõiste, algoritmide esitamine, algoritmi struktuur. Programmi elemendid: andmed, muutujad, tüübid, tegevused. Leksika, süntaks, semantika ja pragmaatika. Laused: omistamine, avaldis, hargnemine, valik, tsükkel, tsükli katkestamine, tsükkel tsüklis. Massiiv, massiivi töötlemine. Meetod (alamprogramm), parameetrid, tagastusväärtus. Sõnetöötlus, käsurea parameetrid. Mitmemõõtmeline massiiv. Erindid (exceptions). Lihtne sisend/väljund. Objektorienteeritud programmeerimise põhimõisted, klass, pärimine, ülekate. Graafika, kasutajaliides, rakend (applet). Rekursioon. Andmestruktuurid, otsimine ja järjestamine.
Praktiliste programmeerimisvilumuste omandamine.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISa  ISa-k  ISd  TS  
2009: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2008: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2007: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS  
2006: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS  
2005: IA  ISa  ISd  TS  
2004: IA  ISa  ISd  TS  
2003: IA  ISa  ISd  
2002: ISa  ISd  
2001: IS  
2000: IS  

Avalikud õppematerjalid

eten