Logi sisse

Õppeaine 'Diplomitöö'

Nimi inglise keeles: Diploma Thesis

Aasta:   2009/2010    2010/2011    2011/2012    2012/2013    2013/2014    

Aine koodI501
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 3 AP; 5 EAP
Hindamisviis Eksam

Üldkirjeldus

Rakenduskõrgharidusastme lõputöö on üliõpilase iseseisev, erialaseid teadmisi süvendav, kutsealaseid vilumusi arendav rakenduslik töö, mis käsitleb ja lahendab mõnda aktuaalset, erialaga piirduvat teemat, kasutades selleks analüüsi ja töös püstitatud eesmärkide ja probleemide lahendamiseks sobivat metoodikat. Töö peab näitama erialaseid teadmisi, erialainfo tundmist ja kasutamisoskust ning väljatöötatud lahenduse esitamis- ja põhjendamisoskust.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISa  ISa-k  ISd  TS  
2009: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2008: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2007: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS  
2006: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS  
2005: IA  ISa  ISd  TS  
2004: IA  ISa  ISd  TS  
2003: IA  ISa  ISd  
2002: ISa  ISd  
2001: IS  
eten