Logi sisse

Õppekava 'IT süsteemide administreerimine 2007' ained


Moodulite kaupa
Ainekood Nimi AP Aasta Semester Valikuline
Seadmata
I366 Robootika 4 K +
I339 Traadita side alused 2 2 K +
I347 E-kommerts ja müügisüsteemide ehitamine 3,5 3 S +
Kokku: Kohustuslikud ained: 0 AP    Valikained: 9.5 AP
 
Basic
I008 IT sotsiaalsed, eetilised ja professionaalsed aspektid 2,5 1 S -
I002 Sissejuhatus infotöötlusesse 2,5 1 S -
I001 Õpingukorraldus ja erialatutvustus 1 1 S -
I005 Filosoofia 2,5 1 K -
I003 Makroökonoomika 2,5 1 K -
I006 Ettevõtte majandusõpetus 2,5 2 S -
I017 Ärisuhtlus ja suhtlemispsühholoogia 2,5 3 S -
I009 Matemaatika tasanduskursus 1 1 S +
I012 Inglise keele grammatika 2 1 K +
I019 Inglise keel 4 2 K +
Kokku: Kohustuslikud ained: 16 AP    Valikained: 7 AP
 
Alusõpe
I101 Matemaatiline analüüs 2,5 1 S -
I100 Sissejuhatus informaatikasse 2,5 1 S -
I102 Füüsika 2,5 1 K -
I104 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 2,5 1 K -
I112 Loogika ja algoritmiteooria 2,5 2 S -
I113 IT süsteemide tugi ja korraldus ettevõttes 2,5 3 S -
Kokku: Kohustuslikud ained: 15 AP    Valikained: 0 AP
 
Põhiõpe
I200 Programmeerimise algkursus Java baasil 4 1 S -
I201 Arvutid 2,5 1 K -
I202 Võrgurakendused I: klient-server süsteemide ehitamine 3,5 1 K -
I207 Digitaalloogika ja -süsteemid 4 2 S -
I240 Side alused 2,5 2 S -
I243 Programmeerimine C# keeles 3,5 2 S -
I206 Andmebaasisüsteemide alused 3,5 2 K -
I230 Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine 3,5 2 K -
I234 Tarkvara õiguskaitse 1,5 2 K -
I241 Sidevõrgud 3,5 2 K -
I232 Võrgu administreerimine, marsruuterid 2,5 3 S -
I233 Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine 3,5 3 K -
I235 Andmebaasisüsteemide administreerimine 2,5 3 K -
I210 Kontoritarkvara programmeerimine ja konfigureerimine 3,5 2 S +
I219 Tarkvaratehnika 2 2 K +
I239 Süsteemse käsitluse alused 2,5 4 S +
Kokku: Kohustuslikud ained: 40.5 AP    Valikained: 8 AP
 
Eriõpe
I345 Andmeturve ja krüptoloogia 3,5 2 S -
I357 Linuxi administreerimine 2,5 3 S -
I302 Infosüsteemide projektid ja nende juhtimine 3,5 3 K -
I346 Andmebaasisüsteemide integreerimine ja optimeerimine 3,5 3 K -
I332 Grid süsteem 2 S +
I335 Äritegevuse võrguteenistuse arendamine 2,5 S +
I220 Intellektuaalkapitali teooria 2,5 1 K +
I308 Arvutigraafika 3,5 1 K +
I328 Loov probleemilahendus ja innovaatika 1 1 K +
I348 Digitaalne heli- ja pilditöötlus 2,5 2 S +
I307 Digitaalkommunikatsioon 2 3 S +
I349 Inglise ärikeel IT spetsialistidele 2,5 3 S +
I350 Projekt I 3,5 3 S +
I363 IT infrastruktuuri teenused 3,5 3 S +
I319 Oracle: programmeerimiskeeled SQL ja PL/SQL 2 3 K +
I340 Geoinfosüsteemide alused 2 3 K +
I351 Projekt II 3,5 3 K +
I316 CISCO: laivõrgud 2,5 4 S +
I344 Kasutajaliidesed võrgutehnoloogia baasil 3,5 4 S +
I362 CISCO: lokaalvõrgud ja kommutaatorid 2,5 4 S +
I359 CCNP 1 Advanced Routing 2,5 4 K +
I367 Windows Server administreerimine 2 4 K +
Kokku: Kohustuslikud ained: 13 AP    Valikained: 46 AP
 
Praktika
I401 Praktikatutvustus 1 1 K -
I407 Ettevõttepraktika I 8 4 S -
I410 Ettevõttepraktika II 9 4 K -
Kokku: Kohustuslikud ained: 18 AP    Valikained: 0 AP
 
Diplomitöö
I501 Diplomitöö 3 4 K -
Kokku: Kohustuslikud ained: 3 AP    Valikained: 0 AP
 
Kokku:  Kohustuslikud ained: 105,5 AP    Valikained: 70,5 AP
 
Aastate kaupa
eten