Logi sisse

Õppeaine 'Ettevõtte majandusõpetus'

Nimi inglise keeles: Enterprise Economics

Aasta:   2004/2005    2005/2006    2006/2007    2007/2008    2008/2009    

Aine koodI006
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 2,5 AP; 4 EAP
Hindamisviis Eksam

Üldkirjeldus

Aine eesmärgiks on tutvustada üliõpilasi mikroökonoomika põhimõistete, ettevõtluse, raamatupidamise ja finantsjuhtimise alustega. Lühidalt vaadeldakse marketingiteooriat ning selgitatakse põhjalikumalt äriplaanide koosta-mise põhimõtteid. Lisaks eelnevale tutvustatakse pangandussfääri tegevust ja võima-luse korral ka mõne eduka Eesti ettevõtte tööd. Õppetegevus toimub loengute, seminaride ja harjutustundide vormis. Enamus ainest esitatakse loengute vormis ning ~ 15 % tuleb omandada iseseisva tööna ning esitada seminari ajal. Seminarides kinnistatakse loengutes omandatut ning analüüsitakse üliõpilaste poolt koostatud iseseisvaid töid.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2010: ISa  ISa-k  ISd  TS  
2009: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2008: IA  ISa  ISa-k  ISd  ISd-k  TS  
2007: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS  
2006: IA  ISa  ISa-k  ISd  TS  
2005: IA  ISa  ISd  TS  
2004: IA  ISa  ISd  TS  
2003: IA  ISa  ISd  
2002: ISa  ISd  
2001: IS  
2000: IS  
eten