Logi sisse

Õppeaine 'Inglise keel'

Nimi inglise keeles: English

Aasta:   2003/2004    2004/2005    2005/2006    2006/2007    2007/2008    

Aine koodI011
Õppekeeleesti
Õppetool
Ainepunkte 3,5 AP; 5 EAP
Hindamisviis Hindeline arvestus

Üldkirjeldus

Kursus annab kogemusi akadeemiliste ja erialaste ettekannete pidamiseks. Kuna meetod on kommunikatiivne, sisaldab see palju suhtlemist ja suulisi ülesandeid (nii paari- ja grupitööd kui ka kogu grupi vestlusi ja arutlusi). Seega on üheks kursuse eesmärgiks üliõpilaste üldise ja erialase suhtlemisoskuste arendamine. Sisaldub ka ärikeele põhimõistete tutvustus.
Samuti on tähtis koht lugemis- ja kuulamisoskuste arendamisel. Lugemistekstid ning enamus kuulamisülesandeid on erialase sisuga.
Kursus püüab avardada üliõpilaste sõnavara, pöörates põhitähelepanu erialase, s.o. arvuti- ja infotehnoloogia-alase sõnavara õpetamisele (sh. definitsioonid, süsteemi- ja tootekirjeldused ning võrdlus).
Ei puudu ka praktiline korrektiivne grammatika vastavalt grupi tasemele ja vajadus-tele (näit. keerulisemad ajavormid, küsimuste moodustamine, passiiv, tingimuslaused).
Kursus eeldab pidevat õppetööst osavõttu ning regulaarset iseseisvat tööd.

Õpetatakse järgmistes õppekavades

2007: IA*  ISa*  ISd*  TS*  
2006: IA*  ISa*  ISa-k*  ISd*  TS*  
2005: IA*  ISa*  ISd*  TS*  
2004: IA*  ISa*  ISd*  TS*  
2003: IA*  ISa*  ISd*  
2002: ISa*  ISd*  
2001: IS*  
2000: IS*  
* Valikaine

Seotud ained

Soovituslikud eeldusained
I012 Inglise keele grammatika
Asendusained
I019 Inglise keel
eten