Logi sisse

Õppekava 'Infosüsteemide analüüs 2007' ained


Moodulite kaupa
Ainekood Nimi AP Aasta Semester Valikuline
Seadmata
I337 Infosüsteemide projektid ja nende juhtimine II 2 2 K -
I339 Traadita side alused 2 2 K +
Kokku: Kohustuslikud ained: 2 AP    Valikained: 2 AP
 
Basic
I005 Filosoofia 2,5 1 S -
I003 Makroökonoomika 2,5 1 S -
I002 Sissejuhatus infotöötlusesse 2,5 1 S -
I010 Õpingukorraldus ja infosüsteemide analüüsi eriala tutvustus 1 1 S -
I006 Ettevõtte majandusõpetus 2,5 1 K -
I008 IT sotsiaalsed, eetilised ja professionaalsed aspektid 2,5 1 K -
I017 Ärisuhtlus ja suhtlemispsühholoogia 2,5 2 S -
I012 Inglise keele grammatika 2 1 S +
I009 Matemaatika tasanduskursus 1 1 S +
I011 Inglise keel 3,5 1 K +
Kokku: Kohustuslikud ained: 16 AP    Valikained: 6.5 AP
 
Alusõpe
I102 Füüsika 2,5 1 S -
I101 Matemaatiline analüüs 2,5 1 S -
I100 Sissejuhatus informaatikasse 2,5 1 S -
I103 Loogika ja algoritmiteooria 3 1 K -
I104 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 2,5 1 K -
I105 Lineaaralgebra ja numbrilised meetodid 2,5 2 S -
I109 Õigusõpetus 2 2 K -
I113 IT süsteemide tugi ja korraldus ettevõttes 2,5 2 K -
Kokku: Kohustuslikud ained: 20 AP    Valikained: 0 AP
 
Põhiõpe
I201 Arvutid 2,5 1 K -
I200 Programmeerimise algkursus Java baasil 4 1 K -
I222 Side alused 3 1 K -
I206 Andmebaasisüsteemide alused 3,5 2 S -
I202 Võrgurakendused I: klient-server süsteemide ehitamine 3,5 2 S -
I219 Tarkvaratehnika 2 2 S -
I230 Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine 3,5 2 S -
I239 Süsteemse käsitluse alused 2,5 2 S -
I231 Algoritmid ja andmestruktuurid 3,5 2 K -
I238 Intellektuaalkapitali teooria 2,5 2 S +
I232 Võrgu administreerimine, marsruuterid 2,5 3 S +
I344 Kasutajaliidesed võrgutehnoloogia baasil 3,5 3 S +
Kokku: Kohustuslikud ained: 28 AP    Valikained: 8.5 AP
 
Eriõpe
I345 Andmeturve ja krüptoloogia 3,5 2 K -
I354 Tarkvaraarenduse metoodikad 3,5 2 K -
I355 IT arhitektuur 3,5 2 K -
I352 Rational unifitseeritud protsess 3,5 3 S -
I353 IT strateegia 2,5 3 S -
I358 Ärianalüüsi tehnikad ja äriloogikate modelleerimine 3,5 3 S -
I360 Projekt 3,5 3 S -
I335 Äritegevuse võrguteenistuse arendamine 2,5 S +
I319 Oracle: programmeerimiskeeled SQL ja PL/SQL 2 2 S +
I349 Inglise ärikeel IT spetsialistidele 2,5 2 S +
I303 Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine 3,5 2 K +
I356 Loov probleemilahendus ja innovaatika 1,5 2 K +
I365 Tarkvara testimise alused 2 2 K +
I366 Robootika 4 2 K +
I310 Operatsioonisüsteemide tehnoloogia 3,5 3 S +
I340 Geoinfosüsteemide alused 2 3 S +
I347 E-kommerts ja müügisüsteemide ehitamine 3,5 3 S +
Kokku: Kohustuslikud ained: 23.5 AP    Valikained: 27 AP
 
Praktika
I401 Praktikatutvustus 1 1 S -
I407 Ettevõttepraktika I 8 3 K -
I410 Ettevõttepraktika II 9 3 K -
Kokku: Kohustuslikud ained: 18 AP    Valikained: 0 AP
 
Diplomitöö
I501 Diplomitöö 3 3 K -
Kokku: Kohustuslikud ained: 3 AP    Valikained: 0 AP
 
Kokku:  Kohustuslikud ained: 110,5 AP    Valikained: 44 AP
 
Aastate kaupa
eten